Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de algemene voorwaarden waaronder de gebruikersvoorwaarden: VeilingVerhuur Nederland B.V. zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te presenteren. VeilingVerhuur Nederland B.V. kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan VeilingVerhuur Nederland B.V. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VeilingVerhuur Nederland B.V.

VeilingVerhuur Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.