Bedrijfspand J.C. Beetslaan 155 Hoofddorp
Bedrijfspand J.C. Beetslaan 155 Hoofddorp
Bedrijfspand J.C. Beetslaan 155 Hoofddorp

Adres
J.C. Beetslaan 155 in (2131 AL) Hoofddorp

Algemeen
Fantastische bedrijfshal van 1.004 m2 voorzien van 2 overheaddeuren en vrije hoogte van ca. 10 meter. Uitermate geschikt voor opslag en distributie.

Indien gewenst, is het mogelijk een op maat gemaakt kantoor of showroom in de bedrijfshal te realiseren.

Het object is gelegen op bedrijvenpark Hoofddorp-Noord dat zich kenmerkt met een diversiteit aan voornamelijk lokale en regionaal opererende bedrijven en ondernemers die hier zijn gehuisvest. Op het levendige en centraal gelegen bedrijventerrein voert de bedrijvenfunctie de hoofdtoon, maar tevens zijn er diverse sportvoorzieningen, horeca en verschillende vormen van detailhandel gevestigd. Het terrein wordt begrensd door de weg om de Noord (N201), de Hoofdweg westzijde en de J.C. Beetslaan. In 2019 is de parkmanagement vereniging opgericht. De vereniging is verantwoordelijk voor een blijvende kwaliteit van het terrein namens alle gevestigde bedrijven, middels o.a. de oprichting van een BIZ en professionele collectieve beveiliging.

Huurprijs
€ 90.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Totale oppervlakte
Bedrijfsruimte/opslag ca. 1.004 m2 v.v.o.

Gebruik
Opslag en kantoor.

Opleveringsniveau

Bedrijfsruimte
-vrije hoogte ca. 9,5 meter;
-vloerbelasting ca. 2.000 kg/m2;
-2 x elektrische overheaddeur;
-toegangsdeur;
-vrije overspanning van ca. 25 meter (B) x ca. 40 meter (L);
-krachtstroom;
-betonnen vloer;
-lichtstraat;
-vaste lichtarmaturen;
-brandhaspels en brandblussers;
-heaters;
-elektrische boiler;
-2 x uitstortgootsteen;
-inbouwkantoor met wc's en keukenblok (door vorige huurder aangebracht).

Parkeren
Aan de openbare weg, gratis.

Bereikbaarheid
Dichtstbijzijnde halte (bus/tram/metro): Hoofddorp, Oranjestraat loopafstand: 0,6 km, looptijd: 7 min.

Dichtstbijzijnde treinstation: Station Hoofddorp.

De dichtstbijzijnde opritten van de snelweg:
1. A4 op 3,8 km hemelsbreed met 15 min reistijd over een route van 9,3 km;
2. A9 op 6,0 km hemelsbreed met 12 min reistijd over een route van 7,4 km;
3. A200 op 7,9 km hemelsbreed met 15 min reistijd over een route van 12,7 km.

Huuringangsdatum
In overleg.

Huurtermijn
5 jaar + telkenmale 5 jaar verlenging.

Opzegtermijn
12 maanden.

Voorschot servicekosten
€ 15,00 per m2/jaar te vermeerderen met BTW voor onderhoud van het pand. Huurder kan contracten voor gas, elektra, water,e.d. op eigen naam afsluiten en voor betaling van de leveringen zorgdragen.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit (een bedrag ter grootte van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW).

Huurcontract
Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015, aangevuld met bijzondere bepalingen van verhuurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW. De bankgarantie dient te worden gesteld door een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank conform bijgaand model. Over een eventuele waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Einde huurovereenkomst
Huurder dient het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst geheel leeg en ontruimd, bezemschoon, zonder gebreken en additionele voorzieningen aan gebouw en installaties op te leveren in dezelfde staat behoudens normale slijtage waarin het gehuurd thans wordt aanvaard. E.e.a. in originele staat zoals is vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering.

Aanpassingen/verbouwen gehuurde
Indien huurder gaat verbouwen/aanpassingen doet aan het gehuurde dient hij, voordat de verhuurder toestemming geeft, deugdelijke tekeningen en constructieberekeningen te overleggen van de beoogde werkzaamheden, waar met name ook blijkt de gevolgen daarvan voor het casco.

Verzekeringen
Eventuele nadere eisen van overheids-, gemeente-, of verzekeringswege met het oog op brandwerende voorschriften, geluidswerende voorschriften etc. komen voor rekening van huurder. Voorschriften welke de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot het gehuurde van verhuurder eist, zullen door huurder worden uitgevoerd en betaald.

Hennepkwekerijen/drugslaboratoria etc.
Het is verboden een hennepkwekerij/drugslaboratorium etc. op te richten of in stand te houden. Dit op straffe van onmiddellijke melding bij de politie door verhuurder en opzegging huurovereenkomst. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van huurder.

Voorbehoud verhuurder
Deze verhuur geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:
- goedkeuring van de directie verhuurder.

Collegiale opdracht met Mens Makelaars in Lisse.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/ verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Huurprijs
€7.530,- p/mnd excl. btw
Beschikbaar
1004 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Bedrijfspand
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
J.C. Beetslaan 155
Postcode
2131 AL
Plaats
Hoofddorp
Parkeergelegenheid
Eigen parkeerplaatsen

Meer te huur in de buurt

Self storage huren
diverse units

Hoofddorp

Graftermeerstraat 48
€65,- Per maand
Vanaf: 2 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Hoofddorp

Bijlmermeerstraat 30- 32
€60,- Per m2, per jaar
Vanaf: 40 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren

Hoofddorp

Noordmeerstraat 20A
€3.750,- Per maand
534 m²
Bekijk dit pand