Aanbod: Van der Vorm Vastgoed

Van der Vorm Vastgoed is eigenaar en verhuurder van circa 1.500 appartementen en eengezinswoningen, 15 winkelcentra en 10 kantoorgebouwen. Daarnaast nemen wij deel in een aantal vastgoedportefeuilles zoals IEF Berlage. Het totaal belegd vermogen bedraagt ongeveer € 600 miljoen.Van der Vorm Vastgoed is een ondernemende belegger die actief inspeelt op kansen in de onroerend goed markt in de breedste zin van het woord. Naast het actief beheren van de beleggingsportefeuille doen wij ook aan projectontwikkeling en risicoparticipatie in projecten van derden.De organisatie is erop gericht slagvaardig in te spelen op de markt. Waarde voor de huurder staat daarbij centraal. Kenmerkend voor de organisatie is de focus op asset management, waardoor effectief in kan worden gespeeld op wensen van huurders. Daarnaast zijn in de meeste gebouwen servicemanagers actief die een direct contact onderhouden met de huurders.Van der Vorm Vastgoed investeert ook in het buitenland. Onze focus is vooral op woningen en winkels in het centrum van Parijs en London. Tot nu toe bestaat onze internationale portefeuille uit 5 appartementencomplexen met enkele winkels. Ons doel is om onze portefeuille in het buitenland verder uit te breiden in de komende jaren. Inmiddels is ook in Polen een eerste investering gedaan.
Kantoorruimte
diverse units

Lelystad

Het Ravelijn 1 - 11
Vanaf €1.463,- Per maand
Vanaf: 130 m²
Bekijk dit pand