Aanbod: Bouwfonds Invest

Onze onderneming houdt zich bezig met één van onze belangrijkste levensbehoeften: wonen. Met woningen, woonwijken en alle woonwensen die er leven in de landen waarin we als gebiedsontwikkelaar actief zijn: Nederland, Frankrijk en Duitsland.Velen kennen ons als Bouwfonds. Maar van die prachtige oer-Hollandse naam hebben we op 1 januari 2015 afscheid genomen. Vanaf dat moment heten we BPD, afgeleid van onze vroegere Europese holding Bouwfonds Property Development. Met deze meer internationale naam kunnen we beter uitdrukking geven aan onze huidige rol en positie als sterke Europese gebiedsontwikkelaar.