NBA: Vastgoedsector moet transparanter rapporteren

15 juni 2011

NBA: Vastgoedsector moet transparanter rapporteren

Dit stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in een publieke managementletter voor de vastgoedsector (Zeg waar het op staat) die werd gepresenteerd tijdens de Provada. De publicatie is de uitkomst van het NBA-project Kennis delen in de sector commercieel vastgoed.

Volgens de NBA worden erkende internationale richtlijnen nog niet breed genoeg toegepast. Ruim een derde van de taxaties in Nederland blijkt meer dan 10 procent af te wijken van de uiteindelijke verkoopwaarde van een pand. ‘Sommige belanghebbenden geven opdracht tot een tweede of zelfs derde taxatie door andere taxateurs als de eerste waardebepaling hun niet zint’', aldus het rapport.

Een ander punt van zorg is dat de huidige kantorenleegstand niet alleen voor problemen bij vastgoedondernemingen zorgt, maar ook bij beleggers en financiers. Als kantoorpanden langdurig leegstaan, heeft dat gevolgen voor de waardering. Herfinanciering van aflopende kredieten wordt daardoor steeds lastiger, zeker in een financieringsmarkt waarin vastgoedfinanciering toch al moeilijk is te krijgen. Vastgoedondernemers moeten daarom beter inspelen op dreigende leegstand en herfinanciering, en tijdig met banken afspraken maken. Ook moet in het jaarverslag transparanter worden gerapporteerd over leegstand en de waardering van objecten.

Structurele leegstand is alleen aan te pakken door een bredere samenwerking van alle betrokken partijen, meent de NBA. Behalve een coördinerende rol van de overheid is een kritische en proactieve houding van alle marktpartijen een absolute vereiste. De NBA adviseert daarnaast taxateurs om eenduidige en internationale richtlijnen te hanteren bij de waardering van commercieel vastgoed. In taxatierapporten moeten alle risico’s worden benoemd en gekwantificeerd. Verder wordt in de publicatie aandacht gevraagd voor duurzaamheid, goed ondernemingsbestuur, fraudepreventie en risicomanagement. De managementletter biedt bijvoorbeeld een fraudepreventieplan.

De NBA doet ook een aanbeveling aan de eigen leden. Accountants die binnen de vastgoedsector actief zijn, moeten beschikken over specifieke kennis van en inzicht in het vastgoedbedrijf en de daarbij behorende specifieke bedrijfsrisico’s. Ook moeten ze hun bevindingen duidelijker rapporteren.

Lees het originele artikel

Terug naar het nieuws overzicht