Leegstandverordening Amsterdam in werking

4 juli 2011

Leegstandverordening Amsterdam in werking

Vanaf vandaag, 1 juli 2011, treedt de Leegstandverordening in Amsterdam in werking. Eigenaren van kantoorgebouwen die vanaf die datum langer dan zes maanden leegstaan, zijn verplicht dat aan de gemeente te melden.

De gemeente Amsterdam wil leegstand tegengaan door met eigenaren te overleggen over de mogelijkheden van transformatie van de ruimte naar bijvoorbeeld broedplaats, atelier, hotel of woning.

In Amsterdam staat 17 procent van de kantoren leeg, meer dan 1 miljoen vierkante meter. De gemeente vindt dat maatschappelijk ongewenst. Het werkt verloedering rondom leegstaande locaties in de hand en het is slecht voor het investerings- en vestigingsklimaat. Bovendien kampt Amsterdam met schaarste op de woningmarkt én met beperkte beschikbare ruimte binnen de stadsgrenzen, aldus de gemeente.

De wethouders Freek Ossel (Wonen) en Maarten van Poelgeest (Grondzaken) hebben daarom een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om de leegstand in de stad tegen te gaan. De gemeente heeft een pakket aan maatregelen ontwikkeld dat eigenaren stimuleert en ondersteunt bij de transformatie van hun leegstaande bezit. Als 'stok achter de deur' heeft Amsterdam ook als eerste grote gemeente in Nederland in januari 2011 de wet Kraken en Leegstand uitgewerkt en heeft nu de Leegstandverordening gemaakt.

De Leegstandverordening geldt voor de gebieden Amstel III en Teleport. Daarnaast voor alle kantoorgebouwen die groter zijn dan 10.000 m2 én ontruimde bedrijfsgebouwen die gekraakt zijn geweest. Eigenaren van leegstaande kantoren zijn verplicht te melden als leegstand langer dan zes maanden duurt. Binnen drie maanden na deze melding gaat de gemeente met de eigenaar in overleg om samen een oplossing te vinden. De eigenaar moet actief meewerken en zich inspannen de leegstand te beëindigen. Is dit niet het geval, dan kan de gemeente zelf een gebruiker voor het pand aandragen. De gemeente kan in uiterste gevallen bestuursdwang, zoals een last onder dwangsom, en een bestuurlijke boete opleggen aan eigenaren die structureel weigeren leegstand te melden en die weigeren samen met de gemeente te zoeken naar een oplossing voor hun pand.

Lees het originele artikel:

Terug naar het nieuws overzicht