Kantoorruimte huren Amsterdam of Rotterdam met UNESCO Werelderfgoed status?

7 december 2021

Kantoorruimte huren Amsterdam of Rotterdam met UNESCO Werelderfgoed status?


Het Koninkrijk der Nederlanden heeft 10 Werelderfgoedlocaties erkend door UNESCO in Nederland. Wereldwijd zijn het er op dit moment 1154 monumenten
- 897 cultuurmonumenten
- 218 natuurmonumenten
- 39 monumenten met culturele en natuurlijke waarden

UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationen en is opgericht op 16 november 1945.

Voorwaarden om erkend te worden door UNESCO

(i) het erfgoed vertegenwoordigt een meesterwerk van het menselijk creatief vernuft;

(ii) het erfgoed vertoont een belangrijke uitwisseling van menselijke waarden – gedurende een bepaalde periode of binnen een cultureel gebied in de wereld – voor ontwikkelingen in architectuur of technologie, monumentale kunsten, stadsontwerp of landschapsinrichting;

(iii) het erfgoed getuigt van een unieke, of ten minste een exceptionele, culturele traditie of beschaving die nog voortleeft of is verdwenen;

(iv) het erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van een type gebouw, een architectonisch of technologisch geheel, of een landschap, dat (een) belangrijke fase(s) van de menselijke geschiedenis weergeeft;

(v) het erfgoed is een uitzonderlijk voorbeeld van een traditionele menselijke nederzetting, traditioneel landgebruik of zeegebruik , typerend voor een cultuur (of culturen) of een menselijke interactie met de omgeving, in het bijzonder wanneer het kwetsbaar is geworden als gevolg van onomkeerbare veranderingen;

(vi) het erfgoed wordt direct of tastbaar geassocieerd met gebeurtenissen of levende tradities, met ideeën, met overtuigingen, met artistieke en literaire werken van uitzonderlijke universele betekenis. (Het Werelderfgoedcomité is van mening dat dit criterium bij voorkeur dient te worden gebruikt in combinatie met andere criteria);

(vii) het erfgoed bevat ongeëvenaarde natuurfenomenen of -gebieden van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid en esthetisch belang;

(viii) het erfgoed bevat uitzonderlijke voorbeelden die belangrijke fases in de geschiedenis van de aarde weergeven, inclusief de getuigenis van het leven – zoals het fossielenarchief –, belangrijke voortgaande geologische processen in de ontwikkeling van landvormen, of belangrijke geomorfologische of fysisch-geografische elementen;

(ix) het erfgoed bevat uitzonderlijke voorbeelden van belangrijke voortgaande ecologische en biologische processen in de evolutie en ontwikkeling van ecosystemen en habitats van planten en dieren, op het land, in zoet water, aan de kust en in de zee;

(x) het erfgoed bevat de belangrijkste en meest waardevolle natuurlijke leefgebieden voor het ter plekke behouden van biodiversiteit, waaronder gebieden met bedreigde soorten die van uitzonderlijke universele waarde zijn vanuit het gezichtspunt van wetenschap of natuurbehoud

Bron: https://www.unesco.nl/

UNESCO  Rotterdam, De Van Nellefabriek

De Van Nellefabriek werd ontworpen en gebouwd in de jaren 20 van de twintigste eeuw op de oevers van een kanaal in het industriegebied Spaanse Polder, ten noordwesten van Rotterdam.
Meer weten hier over, zie: https://www.unesco.nl/nl/erfgoed/van-nellefabriek

Met ruim 80 huurders is de Van Nelle Fabriek een bruisende ontmoetingsplek voor nationale en internationale ondernemers. Er zijn nog diverse kantoorruimtes vanaf 150 m² tot 1.000 m² in de Van Nelle Fabriek beschikbaar, meer weten? Zie:
https://www.huurbieding.nl/aanbod/kantoorpand/rotterdam-van-nelleweg-1/4010


Unesco Amsterdam,  Zeventiende eeuwese Grachtengordel

De grachtengordel in Amsterdam was een project voor een nieuwe ‘havenstad’, gebouwd aan het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. Om het stadsgebied uit te breiden was drooglegging van het moerasland nodig. Hiervoor werd een netwerk van grachten aangelegd – in concentrische bogen – ten westen en zuiden van de historische oude stad en de middeleeuwse haven.  Meer weten, zie: https://www.unesco.nl/nl/erfgoed/zeventiende-eeuwse-grachtengordel-van-amsterdam-binnen-de-singelgracht

Werk vanuit een historische locatie in het moderne Amsterdam. In dit charmante, zeventiende-eeuwse grachtenpand wordt de moderne handel gecombineerd met de sfeervolle oude binnenstad van Amsterdam.

Herengracht 282, Amsterdam:
https://www.huurbieding.nl/aanbod/werkplekken/amsterdam-herengracht-282/2915

Herengracht 168, Amsterdam:
https://www.huurbieding.nl/aanbod/werkplekken/amsterdam-herengracht-168/2840
 

 
Kantoorruimte huren Amsterdam of Rotterdam met UNESCO  status

Overzicht van alle panden, zie: 
https://www.huurbieding.nl/aanbod?action=filter&object_description=unesco

 

 

 

Terug naar het nieuws overzicht