ING: vertrouwen in de woningmarkt verder gedaald

27 juni 2011

ING: vertrouwen in de woningmarkt verder gedaald

In het tweede kwartaal van 2011 kwam de ING Woonindex uit op 93 punten, een daling van 5 punten vergeleken met het vorige kwartaal. Dit betekent dat er nu meer pessimisten dan optimisten zijn onder starters en koopwoningbezitters. De daling komt vooral door de verwachting dat de woningprijzen zullen zakken en dat er minder woningen verkocht zullen worden.

Uit het ING Woonbericht blijkt bovendien dat woningkopers slecht bekend zijn met de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen die per 1 augustus ingaat. Bijna de helft van de respondenten uit het onderzoek van ING is onbekend met deze nieuwe regelgeving. Wanneer deze wordt uitgelegd blijken ze daar wel achter te staan.

Volgens de nieuwe gedragscode mag het maximale hypotheekbedrag niet meer 110 procent van de marktwaarde van de woning bedragen. Ook wordt het aflossingsvrije hypotheekgedeelte beperkt tot 50 procent van de marktwaarde. Het overige deel moet tijdens de looptijd worden afgelost of opgebouwd (de zogenaamde 50/50 regeling).

De aflossingsvrije hypotheek blijft voor koopwoningbezitters en starters in beeld bij het financieren van een woning. Potentiële starters vinden een dergelijke hypotheek vooral aantrekkelijk in combinatie met andere hypotheekvormen. Volledig aflossingsvrije hypotheken beschouwen zij als risicovol.

Ga naar het originele artikel:

Terug naar het nieuws overzicht