De ‘weconomy’ en de kantorenmarkt.

13 juli 2016

De ‘weconomy’ en de kantorenmarkt.
De ‘weconomy’ en de kantorenmarkt.

Kantorenmarkt
De kantorenmarkt in Nederland is de afgelopen 30 jaar aanzienlijk verandert. Op dit moment is er sprake van een dip in de markt, oorzaken daarvan zijn de recessie, de opkomst van digitale tools, demografische ontwikkelingen en het nieuwe werken. Gevolgen hiervan zijn een leegstand van ongeveer 17% van het totale aanbod. Ook de vraag naar kantoorruimtes heeft hierdoor een andere dimensie gekregen waarbij de eindgebruiker de doorslag geeft (bekijk hier de cijfers over de leegstand).

Ook is er steeds minder ruimte nodig op kantoor omdat de manier van werken verandert. Mensen werken vaker thuis dankzij de mogelijkheden van de moderne technologie en flexwerken begint steeds meer op te komen (bekijk hier de voor- en nadelen van flexwerken). Door groeiende leegstand en afnemende opname is er een groot aanbod waardoor verhuurders zich moeten onderscheiden t.o.v. andere verhuurders. Dit heeft als gevolg dat huurders steeds meer eisen kunnen stellen.

Transitie
Om beter te begrijpen wat nou de oorzaak is en hoe dit in de toekomst verder gaat ontwikkelen moeten we naar mijn mening een breder beeld gaan schetsen: we zien een transitie van de ‘klassieke economie’ naar een ‘circulaire economie’. Bij de klassieke organisatie moet men denken aan een organisatie met aandeelhouders, eco-efficientie, hiërarchisch management en een enkelvoudige waardecreatie (geld). Bij een circulaire organisatie moet men denken aan stakeholders, eco-effectiviteit, risico management en meervoudige waardecreatie. Deze transitie is bezig terwijl u dit leest! Ik denk dat we nog een stap verder zullen gaan, naar een zogenaamde ‘Weconomy’. Hier staan burgers en partijen, eco-innovatie, community management en gedeelde en collectieve waardecreatie centraal. Daarbij moet je eigenlijk gewoon denken aan een groep mensen in een collectief of netwerk die samen organiseren, produceren en profiteren.

Toekomst
Dit heeft te maken met de kantorenmarkt omdat we zien dat kantoren deze transitie als het ware ook ondergaan. 10 tot 15 jaar geleden speelde bijvoorbeeld de hoogte van de huur en prestige van het gebouw een grote rol, het ging dus met name om geld (enkelvoudige waardecreatie)!

tegenwoordig luistert men meer naar het personeel en spelen bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid, etc. een veel grotere rol (meervoudige waardecreatie)!

Zou dat dan betekenen dat in de toekomst burgers en partijen een grotere rol gaan spelen? Dat communities nu al een grotere rol gaan spelen is bijvoorbeeld terug te zien in de opkomst van flexwerken. Betekent dat dat ook eco-innovatie, burgers en partijen en gedeelde/collectieve waardecreatie een grotere rol gaan spelen? Ik denk het wel!

Terug naar het nieuws overzicht