Cijfers leegstand in Nederland

2 juni 2016

Cijfers leegstand in Nederland
Cijfers leegstand in Nederland

De afgelopen 10 jaar zijn er steeds meer leegstaande kantoor- en winkelruimtes bijgekomen. Dit is onder andere te danken aan de crisis maar er zijn ook andere factoren die meespelen. Een voorbeeld daarvan is het opkomen van digitale platformen, dit zorgt ervoor dat mensen eerder thuis werken waardoor de vraag naar werkruimtes lager wordt. Aan de andere kant zorgt de opkomst van digitale platformen ervoor dat mensen bijvoorbeeld online kunnen winkelen waardoor de vraag naar winkelruimtes afneemt. Leegstand is geen maatschappelijk vraagstuk in Nederland, al is het wel vervelend voor de beheerder. Het wordt pas een maatschappelijk vraagstuk op het moment dat de gebouwen verwaarloosd worden en het een negatieve kracht uitoefent op de nabijgelegen gebouwen.

Ruwweg 9% van de winkelruimtes is leeg, dit aantal neemt al toe sinds 2008. Het valt op dat de leegstand steeds vaker voorkomt aan de grensgebieden en in de krimpgebieden zoals Groningen en Friesland.

Ook het aantal kantoorruimtes dat leegstaat blijft toenemen, nu is dat al zo’n 17%. Interessant is dat in tegenstelling tot de winkelruimtes, steeds meer kantoorruimtes leegstaan in de Randstad, met name rond Amsterdam en het Rijmond gebied.

De winkelleegstand in Nederland is zo fors aan het worden dat onderzoekers van het CPB graag zouden willen dat de overheid kan interfereren en leegstaande winkelruimtes kan sluiten. Leegstaande winkelruimtes hebben negatieve gevolgen voor omliggende winkels en hier moet zo spoedig mogelijk iets aan gedaan kunnen worden.

Via Huurbieding.nl proberen wij hierop in te spelen om deze leegstand terug te dringen. Ondernemers kunnen via het platform bieden op de huurprijs van leegstaande kantoorruimte en winkelruimte. Hierdoor ontstaan er weer onderhandelingen  op panden die al geruime tijd leeg staan.

Het aanbieden van kortere huurcontracten zoals 6 maanden draagt hier ook aan mee. Ondernemers durven zo weer eerder de stap te maken om over te gaan op een kantoorruimte of winkelruimte. Wij bieden diverse panden aan waar flexibel huren mogelijk is. 

Terug naar het nieuws overzicht