Kantoorruimte Kleveringweg 4 Delft
Kantoorruimte Kleveringweg 4 Delft
Kantoorruimte Kleveringweg 4 Delft

Het vrijstaande representatieve kantoor- en bedrijfsgebouw is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. Het gebouw heeft een fraaie architectuur en beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau.

De ruime representatieve entreehal op de begane grond is voorzien van een bemande receptie, bedoeld voor algemeen gebruik. Gebruikers in het gebouw zijn op dit moment onder meer Computerplan en Origin Sport.

ADRES
Kleveringweg 4 (2616 LZ) Delft.

OPPERVLAKTE
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt totaal circa 2.316 m² VVO kantoorruimte. Voor de verhuur is op dit moment 503 m² kantoorruimte beschikbaar gelegen op de 3e verdieping.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

PARKEREN
Er zijn op eigen terrein nog 17 parkeerplaatsen beschikbaar.

HUURPRIJS
De huurprijs is als volgt:

Kantoorruimte
€ 130,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 650,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW STATUS
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

SERVICE KOSTEN
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten bedragen € 55,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

LEVERING EN DIENSTEN
In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

A. Verwarming
De levering van warmte door middel van de gemeenschappelijke CV-installatie, zijnde inclusief de kosten van o.a. gasverbruik, bediening en onderhoud van deze installatie;
B. Elektriciteit
De levering van elektriciteit ten behoeve van huurders, verlichting in algemene ruimten en aanwezige installaties, meterhuur en vastrecht;
C. Water
De levering van water inclusief kosten van vastrecht en meterhuur;?
D. Technische Installatie
Het onderhoud, periodieke controle en elektriciteitsverbruik van technische installaties, waaronder o.a., indien aanwezig, koel- en ventilatiesysteem, wisselen van filters, automatische deurinstallatie, schuifhekinstallatie, hydrofoorinstallatie en vuilwaterpomp/drainagepomp, CV-installatie, brandmeldinstallatie, storingsmelder(s), noodstroominstallatie, parkeerslagboominstallatie, deurbel/videofooninstallatie/intercominstallatie;
E. Glasbewassing
De glasbewassing van buitenbeglazing alsmede in gemeenschappelijke ruimten;
F. Schoonmaak
De schoonmaak van algemene ruimten en buitenterrein, de noodtrappenhuizen, liften, ophalen huisvuil conform de geldende milieueisen. Indien gewenst zal gescheiden afvoer van huisvuil en papier plaatsvinden;
G. Lift
Het onderhoud, elektriciteitsverbruik en keuringskosten ten behoeve van aanwezige liftinstallatie(s);
H. Verlichting
Het vervangen van defecte verlichting in algemene verkeersruimte, gevelverlichting en terrein;
I. Terrein
Het onderhoud van het terrein in zijn algemeen waaronder o.a. het straatwerk, opstallen, groenvoorziening, verlichting en schuifhekinstallatie;
J. Zonwering
Het onderhoud en reparatie van zonwering;
K. Verzekering
Assurantiepremie buitenbeglazing;
L. Legionella / bacteriën
De kosten voor preventief onderzoek en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van legionella en/of verontreinigingen in het gehuurde, zijnde o.a. in het water- en ventilatiesysteem;
M. Diversen
De receptie op de begane grond welke thans gefaciliteerd wordt door Computerplan zal tevens voor huurder fungeren als doorverwijzings- en ontvangstbalie. Deze extra service wordt omgeslagen in de servicekosten zolang Computerplan deze receptie functie in stand houdt. Secretariële en/of administratie ondersteuning is hierbij niet inbegrepen.
N. Diversen
De leveringen en diensten welke niet uitdrukkelijk onder A t/m M zijn omschreven echter wel tot deze categorieën behoren danwel geacht worden tot de leveringen en diensten te behoren en/of in nader overleg tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen.
O. Administratiekosten
De administratiekosten van de hiervoor onder sub A t/m M vermelde leveranties en diensten, welke worden gesteld op 5% van die kosten.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURPRIJSBETALING
Per kwartaal vooruit.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

OPLEVERING KANTOORRUIMTE
Het gehuurde zal worden opgeleverd in de huidige staat, onder andere voorzien van:
- personenlift;
- sanitaire voorzieningen per verdieping;
- klimaatinstallatie;
- nieuw systeemplafond met hoogfrequente energiezuinige verlichtingsarmaturen;
- bandrasters;
- nieuwe verlichting per stramien geschakeld d.m.v. aanwezigheid sensor;
- vloeren gereedgemaakt voor aanbrengen vloerbedekking (geegaliseerd);
- bouwkundige wanden en kolommen, stalen beplating aan gevelzijde (boven en onder ramen) geschilderd en hersteld;
- (bestaande) kabelgoten langs de gevel voorzien van elektra en vrije ruimte voor het aanbrengen van databekabeling;
- aparte elektratussenmeter ten behoeve van het meten van elektraverbruik van Huurder.

AANVAARDING
In overleg

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A13 op het kleinschalig bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. In de directe omgeving bevinden zich tal van bedrijven zoals McDonald’s, Hanos, Shurgard, Shanghai Hotel Holland Delft en Karwei.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de A13, afrit Delft Noord. Gelegen op luttele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens goed bereikbaar.:

Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft CS en Den Haag Leidschenveen.
Bus 62 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

BESTEMMING
De kantoorruimte valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Delft Oost (Delftse Hout)’ en heeft de bestemming ‘kantoor’.

ENERGIELABEL
Het gebouw beschikt thans over Energielabel C

Huurprijs
€5.449,- p/mnd excl. btw
Beschikbaar
503 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Kleveringweg 4
Postcode
2616 LZ
Plaats
Delft
Omgeving
Ypenburgse Poort
Oplevering
Casco
Parkeergelegenheid
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

Meer te huur in de buurt

Kantoorruimte huren
Diverse units

Delft

Kleveringweg 13-39
€425,- Per maand
Vanaf: 41 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
Diverse units

Delft

Olof Palmestraat 12-18
€634,- Per maand
Vanaf: 30 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren

Delft

Staalweg 40 -58
€7.290,- Per maand
729 m²
Bekijk dit pand