Kantoorruimte Printerweg 14-56 Amersfoort
Kantoorruimte Printerweg 14-56 Amersfoort
Kantoorruimte Printerweg 14-56 Amersfoort

Op het bedrijventerrein “De Hoef” liggen deze 2 representatieve kantoorgebouwen aan de Printerweg 14-56 in Amersfoort. De gebouwen hebben de namen Gemini A en Gemini B, wat tweeling betekent. Dit zegt al genoeg, de 2 gebouwen zijn nagenoeg identiek aan elkaar. De gebouwen liggen op een ideale plek dichtbij de kruising van de A1 en A28. Op loopafstand is ook nog eens het NS-station “Amersfoort Schothorst” gelegen. Kortom, het gebouw is uitstekend bereikbaar.

Van binnen worden de gebouwen, waar kantoorruimtes beschikbaar zijn vanaf circa 104 m2 v.v.o., in huidige staat opgeleverd. Daarnaast behoort een turn-key oplevering ook tot de mogelijkheden waarin de verhuurder graag meedenkt. Op het eigen parkeerterrein voor de panden zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Op het bedrijventerrein “De Hoef” zijn onder andere de Kamer van Koophandel, de Rabobank, Visma Raet en Liebherr Nederland B.V. gevestigd.

BEREIKBAARHEID
Eigen vervoer:
Het bedrijventerrein “De Hoef” bevindt zich in het westelijke kwadrant van het verkeersknooppunt “Hoevelaken”, de kruising van de rijkswegen A1 en A28. Met de auto is de locatie vanaf de rijkswegen A1 en A28 eenvoudig via doorgaande wegen te bereiken.

Openbaar vervoer:
Op een steenworp afstand (op 8 minuten loopafstand) is het NS-station “Schothorst” gesitueerd zodat tevens sprake is van goede ontsluiting met het openbaar vervoer. Bij het station stoppen diverse bussen die een regelmatige dienstregeling onderhouden naar alle delen van de stad.

VLOEROPPERVLAK
Voor de verhuur is in totaal circa 2.361,62 m2 v.v.o. beschikbaar, verdeeld als volgt:

Gebouw A:
Begane grond | 104,00 m2 v.v.o. | Per direct beschikbaar
2e verdieping | 527,53 m2 v.v.o. | Per 1 maart 2024 beschikbaar
4e verdieping | 527,53 m2 v.v.o. | Per direct beschikbaar

Gebouw B:
1e verdieping | 217 m2 v.v.o.     | Per direct beschikbaar
4e verdieping | 527,53 m2 v.v.o. | Per direct beschikbaar
5e verdieping | 458,03 m2 v.v.o. | Per direct beschikbaar

Genoemde metrage zijn inclusief een aandeel in de algemene en gemeenschappelijke ruimten.

PARKEERGELEGENHEID
Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen te huur. De parkeerplaatsen bevinden zich buiten op het eigen parkeerterrein.

OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen: - lift;
- dubbele toiletgroep per verdieping;
- klimaatinstallatie voorzien van topkoeling;
- systeemplafond;
- huidige verlichtingsarmaturen;
- kabelgoten;
- te openen ramen;
- huidige systeemwanden (wanneer van toepassing); - pantry per verdieping;

De aansluiting en het verbruik van data- en telecommunicatievoorzieningen zijn niet in de huurprijs begrepen en dienen door huurder zelf te worden verzorgd en betaald.

ENEGERGIELABEL
Gemini A: Energielabel C.
Gemini B: Energielabel D.

De verduurzamingsmaatregelen zijn in uitvoering. De doelstelling is om de kantoorgebouwen te voorzien van een Energielabel A.

AANVAARDING
Per direct.

VOORWAARDEN EN CONDITIES HUURPRIJS
Kantoorruimte:
€ 110,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Parkeerplaatsen regulier:
€ 600,00 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

Parkeerplaatsen met laadpaal:
€ 1.350,00 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting.

BTW-HEFFING
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, verhoogd met 4% zodat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar.

Kortere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURBETALING
De huur en het voorschot servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting, per kwartaal vooruit. HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks voor alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
€ 50,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, zijnde een voorschot op basis van jaarlijkse nacalculatie en dient o.a. voor de navolgende leveringen en diensten:
- Het onderhoud, de periodieke controle, het elektriciteitsverbruik, gasverbruik, waterverbruik van volgende installaties:  - luchtbehandelingsinstallatie t.b.v. de kantoren;
                                       - Mechanische ventilatie van de toiletten;
                                       - centrale verwarmingsinstallatie;
                                       - hand-brandmeldinstallatie en blusmiddelen;
                                       - de drukverhogingsinstallatie;
                                       - de liftinstallaties;
                                       - elektrische installatie van de algemene ruimten;
                                       - noodverlichtingsinstallatie.

- Het schoonhouden van alle gemeenschappelijke ruimten, waaronder worden gerekend: de entree, centrale hal, algemene toiletruimten, lift, trappenhuis en vluchttrappen;
- Het aanbrengen en aanvullen van handdoeken- en zeepautomaten, toiletrolhouders, etc.;
- Het wassen van ramen en kozijnen aan de buitenkant;
- Het schoonhouden en periodiek reinigen van de goten, afvoeren en riolering;
- Tuin/terreinonderhoud;
- Parkeerinstallatie;
- Tourniquet;
- Algemeen onderhoud algemene ruimten;
- Dakonderhoud en valbeveiliging;
- Telefonie aansluitingen t.b.v. installaties;
- De kosten voor de afvoer van het gemeenschappelijke huisvuil;
- Herstel van schade en/of beschadigingen in de gemeenschappelijke ruimten, indien de veroorzaker niet bekend is;
- Afvalstoffenheffing;
- Zuiveringslasten;
- Waterschapslasten gebruiker;
- Laadpalen;
- Buiten zonwering;
- Bliksembeveiliging;
- Sluitronde.

De kosten van de in dit artikel genoemde leveringen en diensten en speciale voorzieningen, vermeerderd met 5% administratiekosten, welke administratiekosten worden berekend over de totale kosten der leveringen en diensten en speciale voorzieningen, worden vastgelegd door Verhuurder en komen ten laste van Huurder (evenals de daarover verschuldigde omzetbelasting) naar rato van het gehuurde aantal m2 vloeroppervlakte.

Voor zover genoemde kosten der leveringen en diensten en speciale voorzieningen worden gemaakt ten behoeve van huurder afzonderlijk en/of enkele huurders van het complex, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zullen deze kosten (vermeerderd met 5 % administratiekosten) op basis van een door verhuurder vast te stellen verdeelsleutel met huurder worden verrekend.

ZEKERHEIDSTELLING
Een bankgarantie, model ROZ, of waarborgsom ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te vermeerderen met omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
De op te stellen huurovereenkomst is conform de overeenkomst die door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 is vastgesteld en zoals gehanteerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM met de bijbehorende Algemene Bepalingen.

Huurprijs
€110,- per m², per jaar excl. btw
Beschikbaar
vanaf 104 m² tot 2360 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Printerweg 14-56
Postcode
3821 AD
Plaats
Amersfoort
Omgeving
De Hoef
Oplevering
Casco
Parkeergelegenheid
Op eigen terrein

Meer te huur in de buurt

Kantoorruimte huren
Diverse units

Amersfoort

Printerweg 6
€6.480,- Per maand
Vanaf: 707 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
Diverse units

Amersfoort

Algolweg 9-11
€100,- Per m2, per jaar
Vanaf: 20 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
Diverse units

Amersfoort

Computerweg 1
€100,- Per m2, per jaar
Vanaf: 20 m²
Bekijk dit pand