Bedrijfspand Pieter Zeemanweg 146 Dordrecht
Bedrijfspand Pieter Zeemanweg 146 Dordrecht
Bedrijfspand Pieter Zeemanweg 146 Dordrecht

TE HUUR: zeer goed onderhouden en uiterst duurzame bedrijfsruimte met kantoor. Recent is flink geïnvesteerd in het complex dat aan de voorzijde is voorzien van een moderne kantoorruimte met een industriële look. Het geheel gasloze kantoor is verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Op iedere verdieping zijn sanitaire voorzieningen aanwezig, alsmede een pantry. De verlichting in het complex is volledig vervangen door LED verlichting. Ook zijn er recentelijk in de kantoorruimtes warmtepompen en airco units geplaatst ten behoeve van het duurzaam verwarmen c.q. koelen van de ruimtes. Er kan gebruik gemaakt worden van zeer voordelige energietarieven in verband met een aantrekkelijk, tot eind 2023 lopend energiecontract.

Aan de voorzijde van het pand is de expeditie ruimte gelegen die via twee overheaddeuren toegankelijk is. Via deze ruimte betreedt je de ruime bedrijfsruimte. Deze bestaat uit een tweetal compartimenten die met elkaar verbonden zijn. Een van de compartimenten betreft een voormalige koelloods, die niet langer meer voor die doeleinden in gebruik is. De bedrijfsruimte beschikt over een gunstige vloerbelasting van ca. 3.000 kg. per m². De loods is zowel geschikt voor opslag- als voor productiedoeleinden. Indien nodig is er een zeer zware krachtstroom aansluiting aanwezig. Ook voor gasgebruik kan nog gebruik gemaakt worden van zeer gunstige tarieven tot eind 2023!

Binnen het complex waarvan- een deel is verhuurd aan supermarktketen Albert Heijn en online supermarkt PicNic - is een bedrijfsruimte voor verhuur beschikbaar met expeditie mogelijkheden met kantoorruimte die is verdeeld over twee bouwlagen. Parkeren is mogelijk op de openbare weg en de eigen parkeerplaatsen gelegen aan de voorzijde van het complex op een verhard buitenterrein.

Het object is gesitueerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van bedrijventerrein Dordtse Kil II in de oksel van de provinciale weg N3 en rijks snelweg A-16. Via de Pieter Zeemanweg en Rijksstraatweg is er een directe verbinding naar voormelde snelweg (Rotterdam – Breda). Via de verbindingsweg N-3 is er vanaf de belangrijkste noord-zuid route ook een snelle aansluiting naar rijks snelweg A-15 (Rotterdam – Nijmegen), de belangrijkste oostwest route.

Bedrijventerrein Dordtse Kil II is circa 45 hectare groot en is uitgegeven tussen 1990 en 2000. Het terrein ligt ten zuiden van Dordtse Kil I tussen rijksweg A-16 en rivier de Dordtse Kil en beschikt onder andere over collectieve beveiliging.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie V, Nummer 561, Groot 8.205 m².

Indeling
Ca. 1.640 m² Bedrijfs-/ opslagruimte;
Ca. 410 m² Kantoorruimte op de begane grond;
Ca. 537 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;
21 Parkeerplaatsen op eigen terrein;

Voormelde oppervlakten zijn gebaseerd op de metrages uit een recent opgesteld NEN meetrapport en mogen derhalve mogen worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.
Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Algemeen:
- Onderheide betonnen fundering met een onderheide betonnen vloer;
- Opbouw uit staalconstructie;
- Buitenverlichting aanwezig.

Kantoorruimte:
- Metselwerk gevels gecombineerd met aluminium glaspuien met isolatieglas;
- Betonnen verdiepingsvloer;
- Betonnen dak;
- Ruime entree met dubbel deuren, tochtportaal en vaste receptie;
- Inbraakalarmsysteem*;
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
- Rookmelders;
- Vluchtwegaanduiding;
- Moderne, industriële uitstraling van het geheel;
- Gestuukte wanden, wit gesausd;
- Toiletgroep met dames en heren gescheiden toiletten;
- Een open kantoortuin met diverse spreekkamers;
- Nagenoeg alle ruimtes zijn voorzien van LED verlichting;
- Gedeeltelijk systeemplafonds (wit), gedeeltelijk open plafond (zwart gespoten);
- Kantineruimte met keukenblok op de begane grond;
- Interne toegang tot de bedrijfsruimte;
- Was- en kleedruimte;
- Verdiepingsvloer ingedeeld in diverse vertrekken;
- Pantry op verdieping*;
- Verwarming / koeling middels nieuw geplaatste airconditioners / elektrische verwarming;
- Patchkast met bekabeling naar de diverse kantoren via de aanwezige kabelgoten*.

Bedrijfsruimte:
- Gevels van aluminium gevelbeplating met isolatie;
- Stalen dak met isolatie en bitumineuze dakbedekking;
- Onderheide betonnen vloer met en nuttige vloerbelasting van 3.000 Kg/m²;
- Vrije hoogte bedrijfsruimte van ca. 7 meter onderkant spant;
- Vrije hoogte expeditie ruimte van ca. 4,8 meter;
- Verlichting door middel van LED;
- Verwarming mogelijk via gasgestookte heaters;
- Brandslanghaspels en poederblussers;
- Krachtstroomaansluiting;
- Twee elektrisch bedienbare overheaddeuren (afm. 4 x 4.20 meter);
- Een overkapping voor de overheaddeuren;
- Voorterrein ter plaatse van overheaddeuren verhard met stelconplaten;
- Terreingedeelte aan de voorzijde afsluitbaar met schuifpoort.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikkingworden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningenbehoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder. Deze voorzieningen dienen bij einde huurovereenkomst wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 230.000,-- per jaar exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden berekend voor nog nader te bepalen leveringen en diensten. Het gehele complex is voorzien van tussenmeters. Verhuurder heeft thans een lopend energiecontract met gunstige voorwaarden en scherpe tarieven.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Energielabel
Dit complex beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Vermoedelijk zal het energielabel nog verder verbeterd zijn, aangezien er onlangs nog verdere verduurzamingsmaatregelen genomen zijn.

Datum van oplevering
In overleg.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. de lasten en beperkingen treft u in de te downloaden brochure.

Gebruik

Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van Huurder.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Huurprijs
€19.166,- p/mnd excl. btw
Beschikbaar
2587 m²
Bedrijfshal oppervlakte
1640 m²
Kantoorruimte oppervlakte
947 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Bedrijfspand
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Pieter Zeemanweg 146
Postcode
3316 GZ
Plaats
Dordrecht
Oplevering
Gestoffeerd
Parkeergelegenheid
Eigen parkeerplaatsen

Meer te huur in de buurt

Bedrijfspand huren

Dordrecht

Toermalijnring 600
Huurprijs op aanvraag Per maand
3612 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 2
€263,- Per maand
Vanaf: 14 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Dordrecht

Mijlweg 61
€120,- Per m2, per jaar
Vanaf: 60 m²
Bekijk dit pand