Verhuurd: Middelwaard 20 - 89
Zoetermeer

2716 CW

Winkelpand Middelwaard 20 - 89 Zoetermeer
verhuurd
Winkelpand Middelwaard 20 - 89 Zoetermeer
Winkelpand Middelwaard 20 - 89 Zoetermeer

Winkelruimtes te huur van in totaal: circa 61 m² BVO gelegen aan de Middelwaard 20 te Zoetermeer, circa 203 m² BVO gelegen aan de Middelwaard 77 te Zoetermeer, circa 127 m² BVO, gelegen aan de Middelwaard 89 te Zoetermeer. De winkelruimtes zijn gelegen in Winkelcentrum Meerzicht. In winkelcentrum Meerzicht zijn alle dagelijkse boodschappen te vinden onder één dak. In het winkelcentrum zijn twee grote supermarkten gevestigd – Albert Heijn en Jumbo – en meerdere andere landelijke partijen, zoals Etos, Gall&Gall, Kruidvat, Schoonenberg en EyeWish. Ook bevinden zich er diverse regionale en lokale partijen. 

Bereikbaarheid 
De bereikbaarheid is zowel met het eigen vervoer als openbaar vervoer goed. Het winkelcentrum is direct gelegen aan Randstadrailstation Meerzicht. 

Parkeren 
Bij het winkelcentrum zijn er in ruime mate – gratis – parkeerplaatsen beschikbaar. 

Gebruik 
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. 

BTW 
Verhuurder zal opteren voor een met BTW belaste verhuur, huurder verleent hiertoe zijn medewerking. 

Huurder verklaart het gehuurde gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst blijvend voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage te gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van BTW. Indien huurder niet (meer) voldoet aan de criteria voor een met BTW belaste huurprijs of het optieverzoek door de inspecteur der belastingen niet wordt ingewilligd of wordt ingetrokken zal het gehele door verhuurder te lijden financiële nadeel door huurder worden gecompenseerd, overeenkomstig ter zake in de huurovereenkomst op te nemen bijzondere bepalingen. 

Indexering 
Jaarlijks, voor het eerst één (1) jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren. 

Middelwaard 20
De winkelruimte en secundaire ruimte, in totaal circa 61 m² BVO, gelegen op de begane grond. 

Frontbreedte 
Circa 4 meter. 

Gebruik 
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. 

Huurprijs winkelruimte 
€ 1.375,= per maand, te vermeerderen met BTW. 

Voorschot servicekosten 
Servicekosten: € 66,08 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening. 

Stookkosten: € 27,96 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening.

Huurder dient voor eigen rekening en risico met de desbetreffende (nuts)bedrijven overeenkomsten te sluiten voor water en elektra. 

Bijdrage winkeliersvereniging 
€ 111,01 per maand, te vermeerderen met BTW. 

Middelwaard 77
Vloeroppervlak 
De winkelruimte en secundaire ruimte, in totaal circa 203 m² BVO, gelegen op de begane grond. Deze unit ligt recht tegenover de entree van de vernieuwde Jumbo supermarkt.

Frontbreedte 
Circa 13 meter. 

Gebruik 
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. 

Huurprijs winkelruimte 
€ 3.890,= per maand, te vermeerderen met BTW. 

Voorschot servicekosten 
Servicekosten: € 219,92 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening. 

Stookkosten: € 93,04 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening.

Huurder dient voor eigen rekening en risico met de desbetreffende (nuts)bedrijven overeenkomsten te sluiten voor water en elektra. 

Bijdrage winkeliersvereniging 
€ 167,29 per maand, te vermeerderen met BTW. 

Middelwaard 89
Vloeroppervlak 
De winkelruimte en secundaire ruimte, in totaal circa 127 m² BVO, gelegen op de begane grond. 

Frontbreedte 
Circa 10 meter. 

Gebruik 
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW. 

Huurprijs winkelruimte 
€ 2.250,= per maand, te vermeerderen met BTW.

Voorschot servicekosten 
Servicekosten: € 66,08 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening. 

Stookkosten: € 27,96 per maand, te vermeerderen met BTW, op voorschotbasis met naverrekening. 

Huurder dient voor eigen rekening en risico met de desbetreffende (nuts)bedrijven overeenkomsten te sluiten voor water en elektra. 

Bijdrage winkeliersvereniging 
€ 111,01 per maand, te vermeerderen met BTW. 

Betalingen 
Per kalenderkwartaal vooruit. 

Opleveringsniveau / Staat van verhuur 
De winkelruimtes worden casco verhuurd, doch mede door voorgaande huurder(s) zijn diverse voorzieningen in het gehuurde aangebracht. Oplevering zal dan ook plaatsvinden in de staat van dat moment. 

Onderhoud en/of vervanging van deze om niet ter beschikking gestelde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in casco staat te worden opgeleverd, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen. 

Huurtermijn 
5 jaar + een verlengingsperiode van telkenmale 5 jaar. 

Zekerheidsstelling 
Onvoorwaardelijke bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur, inclusief BTW. Afhankelijk van de gegoedheid huurder kan verhuurder ten aanzien van de zekerheidsstelling aanvullende voorwaarden stellen. 

Huurovereenkomst 
Een bij het gebruik passende huurovereenkomst volgens het meest recente ROZ-model, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen en bijzondere bepalingen van verhuurder. 

Huurprijs vanaf
€1.375,- p/mnd excl. btw
Oppervlakte vanaf
61 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Winkelruimte
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Middelwaard 20 - 89
Postcode
2716 CW
Plaats
Zoetermeer
Oplevering
Casco, Gestoffeerd
Parkeergelegenheid
Bij het winkelcentrum zijn er in ruime mate – gratis – parkeerplaatsen beschikbaar.
Beschikbare unit
Afmeting
Huurprijs vanaf (Prijzen exclusief btw)
Middelwaard 20
61 m²
€1.375,- per maand
Middelwaard 77
203 m²
€3.890,- per maand
Middelwaard 89
127 m²
€2.250,- per maand

Meer in de buurt

Kantoorruimte

Zoetermeer

Buitenom 255-269
€1.820,- Per maand
168 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte
diverse units

Zoetermeer

Groeneweg 2
€120,- Per m2, per jaar
Vanaf: 30 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfsruimte
diverse units

Zoetermeer

Industrieweg 6
Vanaf €115,- Per maand
Vanaf: 9 m²
Bekijk dit pand