Verhuurd: Arendshof 29-31
Oosterhout

4901 LK

Winkelpand Arendshof 29-31 Oosterhout
verhuurd
Winkelpand Arendshof 29-31 Oosterhout
Winkelpand Arendshof 29-31 Oosterhout

Arendshof 29-31 betreft een winkelruimte met een oppervlakte van ca. 230 m² b.v.o. en een frontbreedte van ca. 11 meter met een eigen achteringang t.b.v. bevoorrading.

Het overdekte Winkelcentrum Arendshof heeft een oppervlakte van ca. 21.000 m² en trekt consumenten vanuit Oosterhout maar ook van oudsher vanuit de omliggende dorpen en steden. In dit winkelcentrum is een winkelruimte beschikbaar van ca. 230 m² BVO op een zeer aantrekkelijke locatie. Het is mogelijk om een winkelruimte te huren vanaf ca. 100 m² b.v.o..

In Winkelcentrum Arendshof zijn o.a. gevestigd: H&M, Hema, Hunkemoller, Scapino, Van Haren, Vodafone, Blokker, Anna van Toor, etc. In totaal zijn er bijna 100 winkels in een het overdekte winkelcentrum met een eigen parkeervoorziening.

Opleveringsniveau
Het object wordt opgeleverd in de huidige staat. Verhuurd wordt het casco. Door een (vorige) huurder aangebrachte voorzieningen behoren niet tot het gehuurde en de onderhouds- en vervangingskosten c.q. -plicht daarvan zijn voor huurder.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het standaard model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) van 2012.

Duur, verlenging en opzegging
Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële huurtermijn van vijf of tien jaar met verlengingsperioden van telkens vijf jaar.

Aanvaarding
Het object is te aanvaarden in nader overleg.

Huurprijs
Unit 1: ca. 130 m² b.v.o. (met ca. 30 m² opslagruimte op de verdieping) €26.650,- per jaar
Unit 2: ca. 100 m² b.v.o. (met ca. 60 m² opslagruimte op de verdieping) €22.500,- per jaar   Unit 3: ca. 230 m² b.v.o. (met ca. 90 m² opslagruimte op de verdieping) €42.550,- per jaar

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks per de huuringangsdatum, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, aangepast op basis van de wijzigingen van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens (2015=100), zoals deze wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
De huurpenningen, servicekosten, promotiekosten en omzetbelasting worden per maand vooruit betaald.

Omzetbelasting
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om alle daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Dit nadeel wordt alsdan vastgesteld door een onafhankelijke accountant.

Leveringen en diensten (servicekosten)
Het voorschot voor leveringen en diensten bedraagt ca. EUR 25,-/m² per jaar en het voorschot promotiebijdrage van ca. EUR 2,65/m² per jaar zijn naar rato per maand vooruit als voorschotten verschuldigd en zullen eenmaal per jaar op basis van nacalculatie met huurder verrekend worden.

Zekerheidstelling
Huurder dient vóór de huuringangsdatum en oplevering een bankgarantie ten gunste van verhuurder te stellen ter grootte van minimaal drie maanden bruto huurbetalingsverplichting (inclusief servicekosten en omzetbelasting), welke mogelijk mede afhankelijk kan zijn van een kredietwaardigheidsonderzoek.

Opschortende voorwaarden
Huurovereenkomsten komen tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de door of namens verhuurder te trekken kredietinformatie over de aspirant-huurder positief dient te zijn.

Voorbehoud
Aanbiedingen en huurovereenkomsten worden te allen tijde gedaan onder voorbehoud van
goedkeuring door de eigenaar/verhuurder.

Huurprijs vanaf
€1.875,- p/mnd excl. btw
Oppervlakte vanaf
100 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Winkelruimte
Nevenbestemming
Winkelruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Arendshof 29-31
Postcode
4901 LK
Plaats
Oosterhout
Omgeving
Winkelcentrum Arendshof
Oplevering
Casco
Beschikbare unit
Afmeting
Huurprijs vanaf (Prijzen exclusief btw)
Arendshof 29
100 m²
€1.875,- per maand
Arendshof 31
130 m²
€2.220,- per maand
Arendshof 29-31
230 m²
€3.545,- per maand

Meer in de buurt

Bedrijfsruimte huren

Oosterhout

Denariusstraat 15D
€51.666,- Per maand
11354 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Made

Brieltjenspolder 28
Vanaf €626,- Per maand
Vanaf: 13 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Breda

Takkebijsters 3A
Vanaf €520,- Per maand
Vanaf: 31 m²
Bekijk dit pand