Verhuurd: Calandstraat 7
Dordrecht

3316 EA

Bedrijfspand Calandstraat 7 Dordrecht
verhuurd
Bedrijfspand Calandstraat 7 Dordrecht
Bedrijfspand Calandstraat 7 Dordrecht

Het object betreft een bedrijfsruimte met kantoor en een royaal parkeerterrein dat ruimte biedt voor het parkeren van 50 personenauto’s. Bij de huidige gebruiker is het complex in gebruik geweest als verkoopruimte van een groothandel in kantoorartikelen.

Deze bedrijfsruimte biedt diverse gebruiksmogelijkheden binnen de vigerende bestemming, van lichtere tot en met zwaardere bedrijfsactiviteiten (categorie 3.2). De bedrijfsruimte is uitermate geschikt voor productie, opslag en overflow van goederen.

Doordat het object een representatieve, herkenbare uitstraling heeft in combinatie met de ligging aan de entree van het bedrijventerrein is er sprake van een goed vindbare locatie. Dit wordt versterkt door de uitstekende bereikbaarheid vanaf de rijksweg A16 en randweg N3.

Dit object is gelegen op bedrijventerrein ‘AmstelwijckWest’ in Dordrecht. Dit bedrijventerrein is ontstaan in de jaren ’90 en is gelegen tussen Rijksstraatweg en de A16. Het terrein wordt gekenmerkt door strategische ligging en door de grote diversiteit van bedrijven. In de omgeving zijn diverse additionele voorzieningen aanwezig zoals horeca, woonboulevard, hotel en een tankstation.

Op het drukst bevaarde punt in Europa, waar de rivier de Merwede zich splitst in de Noord en de Oude-Maas, ligt de stad Dordrecht in Zuid-Holland. Dordrecht maakt onderdeel uit van de grootstedelijke agglomeratie Drechtsteden en heeft een zeer strategische ligging op de as van Rotterdam en Antwerpen. Met ruim 288.000 inwoners en een nog veel groter verzorgingsgebied vervult deze regio een belangrijke economische functie.

Op korte afstand zijn de op- en afritten van de Rijksweg A16 (Rotterdam-Antwerpen) gelegen en via de randweg N3 is er een directe aansluiting op de Rijksweg A15 (Utrecht-Antwerpen). Voorts is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed te noemen; er zijn diverse busverbindingen (arriva 4, 7 en 165) op loopafstand, met directe verbindingen naar o.a. centraal station van Dordrecht.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, Sectie Q, Nummer 9840, Groot 4.120 m².

Indeling
Ca. 128 m² Kantoor- / secundaire ruimte, bestaande uit een drietal kantoorvertrekken, een kantineruimte, een dames- en herentoilet, en een lockerruimte.

Ca. 1.785 m² Bedrijfs- / opslagruimte, voorzien van een dames- (als miva toilet uitgevoerd) en herentoilet. De bedrijfsruimte is voorzien van een overheaddeur in de zijgevel. Vanaf het parkeerterrein is de hal toegankelijk middels een dubbele elektrische schuifdeur.

Ca. 1.540 m² Verhard en omheind buitenterrein waarop 50 gemarkeerde parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Voormelde oppervlakten (m.u.v. de oppervlakte van het buitenterrein) zijn gebaseerd op een NEN 2580 meetstaat, welk rapport is uitgevaardigd door Object&Co op 21 oktober 2020.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:

Voorzieningen bedrijfsruimte / showroom:
- Entree v.v. elektrische schuifdeur;
- Uitgang v.v. tochtsluis v.v. dubbele elektrische schuifdeuren;
- Dames / MIVA toilet v.v. toilet, handwasbak, volledig betegeld;
- Herentoilet v.v. toilet, urinoir en handwasbak, volledig betegeld;
- Werkkast v.v. uitstortgootsteen en close up boiler;
- Mechanische ventilatie in sanitaire ruimten;
- Hete luchtgordijn* boven entree;
- Alarmsysteem v.v. bewegingsmelders *;
- Vrije hoogte tot onderkant dakligger ca. 6,63 m;
- Vrije hoogte tot onderkant dak ca. 7,06 m;
- Verwarming bedrijfsruimte middels indirect gestookte heaters, die zijn gekoppeld aan CV;
- Verlichting middels TL balken;
- Brandslanghaspel;
- Brandmeld installatie;
- Vluchtroute aanduiding;
- Diverse vluchtdeuren;
- Elektrisch bedienbare interne speedgate ter grootte van ca. 2,49 x 2,79 m² (bxh) tussen showroom/bedrijfsruimte en magazijn;
- Elektrisch bedienbare interne overheaddeur ter grootte van ca. 2,69 x 2,77 (bxh) tussen magazijn en goederen ontvangstruimte;
- Elektrisch bedienbare overheaddeur in oostelijke zijgevel t.g.v. ca. 2,53 x 3,71 (bxh) v.v. aanrijdbeveiliging;
- Aansluitingen op gas- water en elektriciteitsnetwerk;
- Trapopgang naar het dakluik;

Kantoor- / secundaire ruimte:
- Verlaagd systeemplafond v.v. ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- Mechanische ventilatie;
- Kabelgoten v.v. data-* en elektra aansluitpunten;
- Rookmelders;
- Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan CV ketel;
- Aluminium kozijnen v.v. dubbele beglazing;
- Kantineruimte v.v. pantry die is uitgerust met handwasbak;
- Plafond unit airconditioning* in kantineruimte;
- Warmwatervoorziening in kantine middels close-in boiler;
- Dames- en herentoilet v.v. gezamenlijk voorportaal met handwasbak;

Voorzieningen buitenterrein:
- Terrein verlichting middels lantarens aan de gevel;
- Terreinverharding grotendeels middels asfaltverharding v.v. riolering;
- Aanrijdbeveiliging ter bescherming van de hoek van het gebouw op het parkeerterrein;
- Terreinafrastering middels stalen hekwerk v.v. grote hand bedienbare schuifpoort;

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
€ 156.000,00 per jaar.
Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW naar het model van verhuurder, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Meer informatie m.b.t. het bestemmingsplan treft u in de te downloaden brochure.

Energielabel
De kantoorruimte beschikt over een energielabel A. Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst toegevoegd.

Datum van oplevering
In overleg.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.

Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd.

- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie bijgevoegd document);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
- kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Huurprijs
€13.000,- p/mnd excl. btw
Beschikbaar
4120 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Nevenbestemming
Winkelruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Calandstraat 7
Postcode
3316 EA
Plaats
Dordrecht
Omgeving
Amstelwijck West
Oplevering
In overleg

Meer in de buurt

Kantoorruimte huren
diverse units

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 2
Vanaf €483,- Per maand
Vanaf: 15 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfsruimte huren
diverse units

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 2
Vanaf €275,- Per maand
Vanaf: 7 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfsruimte huren
diverse units

Dordrecht

Bunsenstraat 1-19
Vanaf €7.350,- Per maand
Vanaf: 1434 m²
Bekijk dit pand