Bedrijfspand Bunsenstraat 1-19 Dordrecht
Bedrijfspand Bunsenstraat 1-19 Dordrecht
Bedrijfspand Bunsenstraat 1-19 Dordrecht

Beschikbaar voor verhuur is een drietal bedrijfsruimtes die allen onderdeel uitmaken van een groter bedrijfscomplex, bestaande uit in totaal een negental units die variëren van omvang. De drie bedrijfsruimtes zijn naast elkaar gelegen en met elkaar gekoppeld. De units worden derhalve zowel in zijn geheel te huur aangeboden, als separaat. Alle units zijn voorzien van een eigen overheaddeur en een eigen kantoorruimte. In unit 1 is een kraanbaan aanwezig die is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 10 ton. (deze behoort niet tot het gehuurde, de bovenloop is door en voor risicio van huurder te gebruiken).

Rondom het gehele complex is een ruim verhard buitenterrein waarop parkeren mogelijk is en waar ruimte is voor de logistieke aanrijdroutes. De glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloeren) hebben een gunstige vloerbelasting van 2.500 kg. per m². De hallen zijn geïsoleerd en verwarmd middels gasgestookte heaters, daarnaast zijn de ruimtes voorzien van brandpreventiemiddelen. Dit alles maakt de bedrijfsruimtes ook ideaal geschikt zijn voor productiedoeleinden.

Het complex is gesitueerd in het hart van bedrijventerrein Dordtse Kil I en is uitstekend bereikbaar via de rijksweg A 16 (Rotterdam – Antwerpen) en de provinciale weg de N3 die een directe verbinding vormt tussen A 16 en de A 15 (Rotterdam – Nijmegen / Ruhrgebied). Het bedrijventerrein wordt ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beveiligd met een slagboompost en surveillancedienst.

Kadastrale aanduiding
Gemeente Dordrecht, sectie Q, nummer 5089, gedeeltelijk.

Indeling
Bunsenstraat 1:
Ca. 1.219 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 249 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
Ca. 360 m² buitenterrein.

Bunsenstraat 3:
Ca. 1.271 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 174 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
Ca. 325 m² buitenterrein.

Bunsenstraat 5:
Ca. 1.262 m² bedrijfs-/ opslagruimte op de begane grond;
Ca. 172 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping;
Ca. 304 m² buitenterrein

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
De units zullen vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen per unit:

- verlaagde systeemplafonds in de kantoorruimten;
- ingebouwde verlichtingsarmaturen in de kantoorruimten;
- centrale verwarming in de kantoren;
- een aantal kantoren is voorzien van systeemwanden;
- diverse data en telefonie aansluitingen;
- brandpreventiemiddelen;
- isolerende beglazing;
- toiletgroep met gescheiden dames en heren toiletten;
- pantryblok;
- bedrijfshallen verwarmd met gasgestookte heaters;
- glad afgewerkte betonvloeren (voorgespannen vloer) belastbaar tot ca. 2.500 kg per m²;
- in unit 1 is een kraanbaan aanwezig die is voorzien van een bovenloopkraan met een hijsvermogen van 10 ton*;
- buitenterrein verhard met asfaltverharding;
- gemeenschappelijke reclamemast op het voorterrein;
- vrije hoogte in de loods ca. 5,40 m¹ (t.p.v. de goot) en ca. 8 m¹ in het midden van de hal;
- alle units zijn voorzien van elektrisch bedienbare overheaddeuren;
- het achter terrein is afgesloten middels een stalen schuifpoort.

De met een sterretje (*) gearceerde voorzieningen zullen “om niet” aan huurder ter beschikking worden gesteld. Huurder mag dus gebruik maken van deze voorzieningen, doch deze voorzieningen behoren niet tot het gehuurde. Verhuurder staat niet in voor de werking van deze voorzieningen. Eventuele vervanging of onderhoud van deze voorzieningen is geheel voor rekening van huurder.

Huurprijs
Bunsenstraat 1: € 8.150,00 per maand.
Bunsenstraat 3: € 7.500,00 per maand.
Bunsenstraat 5: € 7.350,00 per maand.
Bunsenstraat 17: € 4.500,00 per maand.
Bunsenstraat 19: € 3.825,00 per maand.

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, servicekosten en BTW over de servicekosten. Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Opzegtermijn
Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden tegen het einde van een huurperiode.

Omzetbelasting
Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat met de ondertekening van de huurovereenkomst zal worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen van omzetbelasting.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water, elektra en internet.

Bovenop en gelijktijdig met de periodiek verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een verrekenbaar voorschot worden berekend ter grootte van € 2,90 per m² per jaar. Dit omvat onder meer de navolgende leveringen en diensten:

- Jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de overheaddeur;
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
- inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- periodiek terrein- en groenonderhoud;
- reinigen straatkolken en algemene riolering;
- periodieke gevelreiniging;
- periodieke legionella controle;
- ongediertebestrijding;
- onderhoud bewegwijzering;
- water (algemeen);
- elektra (algemeen);
- alle werkzaamheden die door verhuurder namens huurder worden verricht en die conform artikel 11 van de algemene bepalingen ten laste van huurder komen.

Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: ‘Dordtse Kil’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 juni 2013. Op grond van artikel 4 van de plan voorschriften is de enkel bestemming van het object: 'Bedrijf'.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: Bedrijf.

a. bedrijven;
b. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;
c. horeca;
d. detailhandel;
e. verkooppunt motorbrandstoffen;
voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:
f. verkeer;
alsmede voor:
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,
een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite per toestandsdatum 19 april 2021.

Energielabel
Een afschrift van het energielabel wordt bij oplevering als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.

Datum van oplevering
Vanaf oktober 2021.

Huurprijs vanaf
€7.350,- p/mnd excl. btw
Oppervlakte vanaf
1434 m²
Huurtermijn
Bespreekbaar
Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Nevenbestemming
Kantoorruimte
Servicekosten
Exclusief
Adres
Bunsenstraat 1-19
Postcode
3316 GC
Plaats
Dordrecht
Oplevering
In overleg
Beschikbare unit
Afmeting
Huurprijs vanaf (Prijzen exclusief btw)
Bunsenstraat 1
1468 m²
€8.150,- per maand
Bunsenstraat 3
1445 m²
€7.500,- per maand
Bunsenstraat 5
1434 m²
€7.350,- per maand
Totaal
5927 m²
€31.325,- per maand

Meer te huur in de buurt

Kantoorruimte huren
diverse units

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 2
Vanaf €483,- Per maand
Vanaf: 15 m²
Bekijk dit pand
Bedrijfsruimte huren
diverse units

Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 2
Vanaf €275,- Per maand
Vanaf: 7 m²
Bekijk dit pand
Kantoorruimte huren
diverse units

Dordrecht

Mijlweg 61
€120,- Per m2, per jaar
Vanaf: 60 m²
Bekijk dit pand