Aanbod: Chalet Group

De Chalet Group is een jong, professioneel investering- en managementbedrijf, welke gespecialiseerd is in het aankopen en managen van grotere commerciële vastgoedbeleggingen.Chalet Group behelst een fiscaal efficiënte en in zowel financieel als juridisch opzicht specifiek gestructureerde groep aan holding en houdstervennootschappen, waarbij een in de groep geplaatste management vennootschap het tactische, financiële en operationele werk voor haar rekening neemt. De Chalet Group is gezeteld in Utrecht en bestaat uit een gebalanceerde organisatie van zeer ervaren en hoogopgeleide professionals en managers, alsmede een aantal van de beste vakspecialisten binnen de diverse te onderscheiden managementdivisies. Het basale “property management” is uitbesteed aan ‘best-in-class’ derde partijen.