Aanbod: Berckheijde Vastgoed Beleggingen BV

Onze doelstelling is simpel: goed rendement in combinatie met liefst zo weinig mogelijk 'zorgen' voor onze beleggers. Direct vastgoed heeft deze combinatie jarenlang geleverd en bij de meerderheid van onze fondsen is dit nog steeds het geval. Wel moeten wij constateren dat de laatste jaren het rendement dat wij maken in onze fondsen veelal alleen wordt aangewend voor de aflossing op de hypothecaire leningen in de fondsen. Op korte termijn is dit vervelend voor onze beleggers, die gerekend hadden op cash uitkeringen, maar op de lange termijn kan dit -zeker bij stabiliserende prijzen- positief uitwerken op de uitkeerbare cash flow.